Hverdag
på Tagaskolen

Læringsmiljø

Læringsmiljøet på TAGASKOLEN er en organisk størrelse, der kontinuerligt forandres og udvikles i fællesskab med de unge. De fysiske rammer begrænser os ikke. Vi praktiserer klassisk tavleundervisning, individuel såvel som gruppebaseret arbejde, undervisning i et uhøjtideligt ungdomsmiljø, ugentlige tilbud ude i byen – ja, selv undervisning under åben himmel, hvis vejret tillader det.

Der bliver til enhver tid taget udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov med henblik på at udvikle ambitioner for den enkelte og opnå bedst mulige resultater på baggrund heraf.

På TAGASKOLEN tager vi afsæt i et trygt miljø og det relationelle for at fremme den personlige indsigt vedrørende voksenliv, uddannelse og/eller fremtidsbeskæftigelse.

Undervisning

Undervisningstiden på TAGASKOLEN er 9.00-14.20. Der er mulighed for at møde ind 8.30 og spise morgenmad dagligt.

På TAGASKOLEN har de studerende mulighed for at blive undervist i boglige fag som dansk, engelsk, matematik, religion, samfundsfag m.m. Skolen tilbyder også mange forskellige valgfag og linjer, det er f.eks. muligt at lære mere om billedkunst, gå i træningscenter, lave keramik, sy, reparere cykler og knallerter samt dyrke grøntsager. Hvis studerende på TAGASKOLEN har ønsker om undervisning i fag, som ikke allerede tilbydes, gør skolen sit bedste for imødekomme ønskerne.

På TAGASKOLEN er det muligt at gå til både grundskolens og ungdomsuddannelsernes afsluttende prøver.

Tilgang

Vi praktiserer princippet om et anerkendende og værdsættende syn ved at kunne erkende forskel på hensigt og handling og at kunne møde de studerende med en forståelsesramme af, at vi ser de studerende som netop ”dem”.

Vi anerkender, at de studerendes handlinger giver mening for dem, og at studerende forsøger at gøre det bedste i den givne situation.

Vores tilgang er altid båret af nysgerrighed – at turde fralægge sig retten til at vide bedst. Vi ser på valg af egne handlinger og støtter i at kunne tage ansvar i kaos. Vi er der, når der er brug for det.

Vi anerkender de studerende – respekterer dem for det, de er. Vi praktiserer ligeværd i praksis; vi rummer de mulige konflikter og bevidner de små forandringer i hverdagen. Vi er forpligtiget på at handle og at være der igen i morgen.

Sociale og personlige kompetencer

De studerende arbejder også med udvikling af deres sociale og personlige kompetencer. Der er hele tiden fokus på udvikling af disse kompetencer og der arbejdes kontinuerligt med dem i dagligdagen, det sker bl.a. i ugentlig samtale med kontaktunderviser og gennem samværet med skolens øvrige studerende.

TAGASKOLEN tilbyder et aktivt ungdomsmiljø i en tryg atmosfære, hvor de unge kan gøre sig nye sociale erfaringer.

Vi arrangerer forskellige aktiviteter, hvoraf nogle er obligatoriske, og andre er frivillige. Når en skoledag er slut, er de studerende altid velkomne til at blive på skolen og hygge sig med spil eller andre sociale aktiviteter. Det er et tilbud, som mange studerende benytter.

Vi har en ugentlig klubeftermiddag, hvor vi arrangerer forskellige aktiviteter, det kan f.eks. være klatring, bræt- eller computerspil, dans, bolsjekogning eller lignende.

Som studerende er du altid meget velkommen til at komme med forslag til, hvad vi skal lave. Vi støtter op de studerendes fritidsaktiviteter og hjælper dem med at lave deres egne arrangementer hjemme hos dem selv.

Botræning

På STU skal unge arbejde med det fag, som hedder botræning. Som alt andet er det meget individuelt, hvad den enkelte har brug for undervisning i. På TAGASKOLEN favner vi bredt og underviser i alt fra madlavning, rengøring, indkøb, e-boks, økonomi, transport til jobsøgning og bestilling af rejser. Hvis den studerende har udfordringer i forbindelse med transport eller fysiske handicaps, kan kørselsordning etableres om nødvendigt, eventuelt med udfasning på et senere tidspunkt. Alt gøres med det formål, at den unge skal blive så selvstændig som muligt.

Praktik

Som et led i den afklaring studerende skal igennem under uddannelsen på STU, tilbydes erhvervsbesøg og praktikker. Vi har et bredt netværk og mange gode praktiksamarbejdspartnere, som altid tager godt imod vores studerende. Hvis vi ikke allerede har et samarbejde med det praktiksted, den studerende ønsker at afprøve, gør vi vores bedste for at skabe et samarbejde og hjælpe med at realisere den studerendes ønske.

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne