INFORMATIONSBREV OM COVID-19
– CORONA VIRUS

Opdateret 02.02.2021

Angående TAGASKOLEN Nørrebro

I løbet af weekenden er der en fra Nørrebroafdelingen, der er blevet testet positiv for covid19. Vi har været i forbindelse med Corona linjen. De fortæller følgende:

Alle der har været på Nørrebroafdelingen skal selvisolere sig, både studerende og personale.

Alle studerende og personaler, der har været på Nørrebro i sidste uge (uge4), skal testes tirsdag og torsdag i uge 5.

Alle der har været på Nørrebroafdelingen, skal kontakte Coronahotline for, at blive henvist til test.

Det betyder desværre, at alt fysisk undervisning på Nørrebroafdelingen er suspenderet. Vi overgår til onlineundervisning i denne uge (5).

  • Personalet har kontaktet deres kontaktstuderende i dag søndag og orienteret dem om situationen og aftalt et tidspunkt i morgen mandag, hvor de skal have en samtale.
  • I morgen mandag når personalet ringer til deres kontaktstuderende aftales der hvad skal lave tirsdag-fredag som online undervisning.
  • Praktik skal aflyses i uge 5 for studerende fra Nørrebroafdelingen.
  • Vi har online undervisning 9.00-13.00.

Der er enkelte personaler der har været både på Nørrebro og Amager. De er selvisoleret. Men dem der har været i kontakt med dem, er i 3 led og skal derfor ikke forholde sig yderligere til situationen på nuværende tidspunkt

Hilsen

Espen Hjøllund
Leder af TAGASKOLEN

Opdateret 17.1.2021

Hej alle sammen

Her er lidt Covid19 nyt. Regeringen kom med en forlængelse af restriktioner fra 13/1-21 til 8/2-21. Det kommer ikke til at have den store indflydelse på os, som vi tolker det. Endvidere er det også lokalt bestemt.

Der skal dog være fokus på afstand og andre gældende regler i hele landet.

Frokost
Som udgangspunkt kan vi alle forsætte med ”normal” frokost, som vi har gjort i den seneste tid.

Idræt
I hele landet skal alt idræt droppes, dette gælder dog ikke fitness, som ikke betrængtes som en holdidræt.

Undervisning på tværs
Studerende må ikke have undervisning på tværs. Dvs. at de unge bliver tilbudt anden undervisning eller virtuel undervisning i det fag, som de skulle have. Dette gælder dog ikke kolonihaven og ridning, da vi vurderer at udendørs undervisning, samt overholdelse af en afstand på 2 meter er forsvarligt ift. smittespredning.

Fællesklub
Alle fællesklubber er suspenderet på tværs af afdelingerne og der er stadigvæk ikke nogen fællesspisninger. Det betyder, at hver af afdelingerne selv laver deres klub frem til jul.

Julemiddagen bliver stadigvæk holdt, men her er det også afdelingsvis.

Undervisere
TAGASKOLENS personale kan godt færdes mellem forskellige afdelinger og enheder. Dette fordi vi vurderer, at hver afdeling ses som en klasse og personalet godt må have forskellige klasser.

Regeringen siger, at der sagtens kan komme flere restrektioner. Men vi skal også huske, at der bliver gjort et kæmpe arbejde allerede på TAGASKOLEN og vi indtil videre har været så dygtige/heldige. Hvilket medfører at vi ikke har haft nogle udbrud på skolen, og har godt styr på smittesituationen.

Fjernundervisning
Enkelte af vores unge har udfordringer med, at møde ind på skolen, derfor vil disse få fjerneundervisning.

God arbejdslyst

Hilsen

Espen Hjøllund
Leder af TAGASKOLEN

Opdateret 3.12.2020

Nye restriktioner fra 7/12-20

Hej alle sammen

Her er lidt Covid19 nyt. Regeringen kom ud med nye restriktioner (fra 7/12-20) i går. Det kommer ikke til at have den store indflydelse på os, som vi tolker det. Endvidere er det også lokalt bestemt.

Der skal dog være fokus på afstand og andre gældende regler.

København
Københavnsområdet er særlig ramt, derfor er der særlig fokus på vores afdelinger der.

Frokost
Som udgangspunkt kan vi alle forsætte med ”normal” frokost, som vi har gjort i den seneste tid.

Idræt
I København skal alt idræt droppes, dette gælder dog ikke fitness, som ikke betrængtes som en holdidræt.

Undervisning på tværs
Studerende må ikke have undervisning på tværs. Dvs. at de unge bliver tilbudt anden undervisning eller virtuel undervisning i det fag, som de skulle have. Dette gælder dog ikke kolonihaven og ridning, da vi vurderer at udendørs undervisning, samt overholdelse af en afstand på 2 meter er forsvarligt ift. smittespredning.

Fællesklub
Alle fællesklubber er suspenderet på tværs af afdelingerne og der er stadigvæk ikke nogen fællesspisninger. Det betyder, at hver af afdelingerne selv laver deres klub frem til jul.

Julemiddagen bliver stadigvæk holdt, men her er det også afdelingsvis.

Undervisere
TAGASKOLENS personale kan godt færdes mellem forskellige afdelinger og enheder. Dette fordi vi vurderer, at hver afdeling ses som en klasse og personalet godt må have forskellige klasser.

Regeringen siger, at der sagtens kan komme flere restrektioner. Men vi skal også huske, at der bliver gjort et kæmpe arbejde allerede på TAGASKOLEN og vi indtil videre har været så dygtige/heldige. Hvilket medfører at vi ikke har haft nogle udbrud på skolen, og har godt styr på smittesituationen.

God arbejdslyst

Hilsen

Espen Hjøllund
Leder af TAGASKOLEN

Opdateret 29.10.2020

Kære studerende og forældre

Som det fremgår af medierne, skal de studerende på ungdomsuddannelser bære mundbind fra og med torsdag den 29/10. De studerende vil få udleveret et mundbind om dagen på Tagaskolen og bruge det efter skolens anvisning.

Mundbind skal bæres i situationer, hvor den unge bevæger sig rundt på skolen. I undervisning skal der ikke bæres mundbind.

Alle unge bliver orienteret af kontaktunderviser.

Såfremt de studerende ikke bærer mundbind, hvor det er påkrævet, så vil den studerende anvist dette og kunne blive hjemsendt, hvis det fortsat ikke overholdes.

Af hensyn til smitterisikoen, så anmoder vi om, at de studerende tager deres brugte mundbind med hjem igen og undlader at smide dem ud på skolen.

På skolens hjemmeside opdaterer vi løbende informationer om retningslinjer og eventuelle smitteudbrud.

Det er en vanskelig tid at navigere i og vi beder derfor om jeres opbakning, således at vi fortsat kan holde skolen åben.

Med venlig hilsen

Espen Hjøllund
Skoleleder TAGASKOLEN

Opdateret 05.05.2020

TAGASKOLEN- hvis du vil videre. – Ja tak det vil vi gerne 🙂

Hermed et lille up date på situationen TAGASKOLEN i disse covid19 tider.

Vi har i den sidste tid været i kontakt med UVM og forskellige kommuner, for at få mere konkrete retningslinjer ift. Evt. genåbning af STU. Sagen er den, at vi desværre ikke har fået 100% klart svar og det derfor har været vores opgave at fortolke de informationer, vi har fået, på bedste vis.

Vi har haft fat i alle unge
Selvom det er en svær tid for de fleste af vores unge på TAGASKOLEN, har de været vildt gode og der har været kontakt med 100% af de studerende. Det har selvfølgelig været i varierende grad. Alle har haft samtaler med deres kontaktundervisere og alle har fået tilsendt undervisningsmateriale enten digitalt eller vi har været forbi med det fysisk på de studerendes adresser.

Nødundervisning og andet undervisning
UVM har givet os lov til at yde nødundervisning til de studerende, vi er ekstra bekymrede for i denne periode. Derfor haft flere unge været inde og have undervisning på TAGASKOLEN. Dette er dog ikke ”helt normale dage” og foregår naturligvis i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger. Endvidere er der blomstret nye tiltag frem, nu når vi har haft fjernundervisning med de unge. Eksempelvis er brætspil og negleteknik nu en mulighed i et virtuelt rum. Herudover har vi fået masser af nye online værktøjer og undervisningsformer, som vi også kan benytte, når vi igen vender tilbage til den almindelige hverdag.

En langsom genindslusning
Efter påsken intensiverede vi genindslusningen af vores studerende på de enkelte afdelinger af TAGASKOLEN. Vi havde et ønske om, at alle de unge skulle forbi deres egen afdeling for, at vi kunne se hinanden i øjnene fysisk, og ikke gennem en zoom samtale eller lignede. Dette lykkedes godt. Mange unge, som vi måske ikke havde regnet med at se pga. tidligere historik med skoleværing, kom til samtaler med deres kontaktunderviser på skolen. De gav udtryk for, at de manglede deres faste rutiner i hverdagen, og derfor havde behov for at komme mere ind.

Intensivering af nødundervisning
Vi er nu i gang med at få alle de studerende ind til nødundervisning på TAGASKOLEN. Vi mener, det er vigtigt, at de unge kommer til at til vænne sig mere og mere til ”den gamle” hverdag. Derfor er nogle unge inde på TAGASKOLEN hver dag, andre færre dage. Nogle undervises i traditionelle fag som dansk, matematik og engelsk, andre kommer ind for at have samtale med enten kontaktunderviser eller TAGASKOLENs psykolog.

Forsat fjernundervisning
Selvom der er flere der kommer ind og har nødundervisning, har vi stadigvæk fjernundervisning hver dag. Dvs. at de studerende har fjernundervisning de dage, de ikke møder ind på skolen.

Praktik igen
Da vi lukkede ned i marts måned, blev vi også bedt om at lukke ned for vores praktikker. Der var desværre flere unge, der blev nødt til at afbryde praktikker midt i et forløb. Heldigvis har vi fået lov til at sende de studerende ud i praktik hos nogle af vores fantastiske samarbejdspartnere igen. De steder, hvor det er forsvarligt og hvor der er et overskud på nuværende tidspunkt, har vores unge genoptaget deres praktik. Faktisk har det lykkedes at opstarte nye praktikker i denne periode.

Alt er klart til 11 maj.
Vi har store forhåbninger til d. 11. maj og håber på, at alt er lidt mere normalt herefter. Vi har gjort alle lokaler klar så ALLE unge kan komme ind på deres afdelinger. Alle studerende vil have deres eget bord med egen pc, hvis nødvendigt, i et rum, hvor der er rigeligt plads til de personer, der er der. Vi har sat masser af spritdispensere, papirservietter, plakater og meget andet, så alle er sikre og trygge, når vi vender fuldt tilbage til TAGASKOLEN.

Besøg af unge der ønsker at starte på TAGASKOLEN
Vi har haft besøg af flere unge som ønsker at starte på TAGASKOLEN. Her har vi igen taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at udgå smitte. Vi håber, at vi er så heldige, at få besøg af flere unge i nærmeste fremtid. For dem, der ikke ønsker at dukke op på TAGASKOLEN, kan vi også arrangere videomøder.

Bosted med ny leder
Til dem, der ikke ved det, vil jeg nævne, at TAGASKOLEN har et ”søster tilbud” som driver botilbud. Botilbuddet hedder Herlufskolen, men skifter snart navn til Københavns botilbud Herlufsbo (KBH). Her er der kommet ny leder Lars Randrup, som kan kontaktes på tlf. 27214313 eller lars@herlufskolen.dk hvis I tænker, en af jeres unge har brug for et godt botilbud.

Vi glæder os til at se jer
Vi glæder os til at se jer. Dette gælder samarbejdspartnere som vi kender godt, men også alle som vi ikke har haft fornøjelsen af møde endnu.
Vi glæder os til, at næste skoleår bliver lidt mere normalt
Vi glæder os til at arbejde sammen med jer om de unge mennesker, der er på TAGASKOLEN.

Med venlig hilsen
Espen og resten af personalet på TAGASKOLEN

Opdateret 03.04.2020

Kære TAGASKOLENS HELTE

Vi håber alle har det rigtig godt. Vi håber, at alle er ved godt mod trods denne fortsatte svære tid med skolelukning og hjemmearbejde, med nervøsitet og uforudsigelighed, med restriktioner, MEN måske et lille håb!

Undervisningen

Alle medarbejdere melder tilbage om store indsatser fra jer studerende. En oplevelse af gode afleveringer, sjove og kloge virtuelle sammenkomster og det glæder mig virkelig meget at vi er i kontakt med ALLE studerende på TAGASKOLEN. Endvidere er jeg så imponerende over, hvordan studerende, forældre og medarbejdere holder ved i forhold til undervisningsopgaven, selv om tiden går og det opleves, at vi er kommet lidt længere fra hinanden. Mange tusind tak – til alle – for jeres store indsats. Det er en stor opgave for alle, og som alle genkender og anerkender.

Vedrørende mulig åbning af TAGASKOLEN – afvent information
På nuværende tidspunkt ville vi så gerne være konkrete og tydelige i udmeldingen for genåbning af TAGASKOLEN. Vi savner alle de studerende, men vi er desværre nødt til at afvente med at udsende orientering og informationer herom.

I mandags italesatte Statsminister Mette Frederiksen en mulig gradvis åbning af landet efter påske, på en stille og kontrolleret måde. Det har naturligvis afstedkommet håb og mange gæt på, om TAGASKOLEN får lov til at åbne og hvordan. Med hvilke hensyn, hvem og hvad skal tilgodeses i denne gradvise åbning af samfundet – og hvordan er det hele overhovedet muligt, med en fortsat stor respekt for både forsigtighed omkring smittespredning og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og for de samfundsøkonomiske konsekvenser og hensyn. Endnu er der desværre ingen klare svar på, hvornår og hvordan TAGASKOLEN kan åbne.

På TAGASKOLEN er vi begyndt at forstille os forskellige scenarier – men pt er det vanskeligt at vælge, hvad der er mest sandsynligt af scenarierne 1 – 2 – 3 – 4 eller 16, og med det klare fokus at scenariet skal leve op til regering og myndighedernes kommende anbefalinger?

Ingen beslutninger er endnu truffet
TAGASKOLEN er er i konstant i dialog med kommuner og undervisningsministeriet om praktiske muligheder og udfordringer. Dog er ingen beslutning taget endnu. Derfor er det desværre for tidligt at sige noget om, hvad der kommer til at ske og hvornår.

Så I skrivende stund, fredag den 3. april er TAGASKOLEN fortsat lukket. Det er yderst vanskeligt, at vurdere om TAGASKOLEN åbner delvist, eller om det bliver fortsat nødvendigt, at have lukket flere dage / uger efter påske og derfor nødvendighed af, at vi måske forsætter med fjernundervisning lidt endnu, med mulighed for nødpasning.

Vi håber og må naturligvis forvente, at der kommer en indikation i løbet af den nærmeste halvanden uges tid, for så vidt at der forsat er positivt nyt vedr. selve corona-smitten. TAGASKOLEN følger regeringens anbefalinger om, at alle skoler opfordres til at afvente information om retningslinjer fra myndigheder og ministerier, før skolen selv begynder at tage initiativ til planer for en genåbning af skolen.

I vil alle modtage informationer lige så hurtigt vi er i stand til af give dem.

Med ønsket om en rigtig god påske og pas rigtig godt på hinanden.

Hilsen
Espen

Opdateret 21.03.2020

Kære vejledere for ung eller evt. unge på TAGASKOLEN STU.

På TAGASKOLEN følger vi naturligvis myndighedernes anbefalinger tæt. Sundhedsmyndighederne har skærpet anbefalingerne til alle danskere ifbm. adfærd til forebyggelse eller inddæmning af Corona-smitte i de sidste par uger.

Som uddannelsesinstitution og udbyder af STU-uddannelse, besluttede TAGASKOLEN torsdag 11/3-20 at hjemsende alle studerende. TAGASKOLEN overholder derved den beslutning og sikkerhedsforanstaltning, som myndighederne har truffet for at UNDGÅ øget smittespredning. TAGASKOLEN følger myndighedernes anbefalinger ift. nedlukning af uddannelsesinstitutioner.

Allerede onsdag 10/3-20 om aftenen, blev alle studerende orienteret telefonisk af deres kontaktunderviser. Dette da vi ved, hvad en sådan usikkerhedsfaktor kan gøre ved vores unge. Kontaktunderviserne og de unge, havde gode samtaler hvor vi, forklarede og betryggede de studerende ift. den nye situation vi som nation er i. Endvidere var var det vigtigt for os, at forklare de unge at hjemsendelsen ikke får konsekvenser ift. fravær, da dette var en stor bekymring for en del af de unge

Hjemsendelsen gælder i første omgang 2 uger, dvs. at første dag i STU igen vil være mandag d. 30. marts 2020.

Onsdag den 10/3 om aftenen og torsdag den 11/3 om morgenen satte lederteamet sig sammen og lagde den ”nye” dagligdag i rammer, så vi kunne effektuere nødplanen for medarbejdere og studerende.

Torsdag eftermiddag havde personalet og de studerende en handleplan for, hvad der skulle ske for hver enkelt studerende i uge 12 og 13. Overordnet så det således ud:

Fast struktur
Vi mener, at det er enormt vigtigt, at selvom det er en uforudsigelig verden for tiden, at vi skaber så meget struktur som muligt for vores unge. Derfor har vi valgt at sætte uge 12 og 13 i faste rammer, hvor den enkelte studerende ved hvilke fag han/hun skal arbejde med og på hvilke tidspunkt, at fagunderviseren står til rådighed ift. de enkelte opgaver.

Differeret undervisning
Alle unge får tilsendt materiale digitalt, som er særlig tilrettelagt til den enkelte unge. Der vil være fokus på forskellige relevante fag, ud fra hvad der står i den unges forløbsplan. Vi har valgt at forsøge, at de studerende skal fokusere på 2-3 fag i denne periode. En del af vores unge skal til prøver og der vil naturligt være sigte på dette for disse elever.

Den rette mængde
Det er meget forskelligt, hvad den enkelte studerende kan magte at lave rent fagligt ved denne form for undervisning. Men vi har vurderet ud fra hver studerende, hvor meget stof vedkommende kan magte på en uge og har digitalt sendt dette ud til denne. Dog kan dette justeres løbende, hvis det viser sig for lidt eller for meget.

Faglig støtte
Vi sidder hver dag klar på telefon, Skype eller lignende for, at guide og støtte den unge i undervisningen. Hertil har vi lavet et fast tidspunkt (et undervisningsbånd) på dage, hvor de unge kan få fat i den enkelte fagunderviser, så den unge får den rette kompetente fagstøtte

Fjernundervisning med faste timer
Nogle af vores unge vil have svært ved at fokusere på traditionelle fag i denne periode. Derfor udbyder vi også fag som E-sport, programmering og brætspil som fjernundervisning. Det foregår i et virtuelt klasserum. Her mødes f.eks. programmeringsholdet og arbejder videre, hvor de slap før lockdown. Vores E-sports hold har undervisning 3 gange om ugen og brætspilsholdet har også timer torsdag middag.

Samtaler og kontakt med kontaktundervisere
Kontaktunderviser har fået en skærpet opgave omkring dagligt at holde god og løbende kontakt til STU-studerende. Dette vil ske via mobilopkald, SMS’se, Facetime eller mail. De studerende fik ligeledes af vide, at de kan ringe til deres kontaktunderviser i dagligdagen ift. råd og vejledning, hvis der er brug for forklaringer, brug for hjælp eller bare en god snak. Dette vil blive noteret i den unges journal, så vi kan efterfølgende kan evaluere denne periode med den enkelte unge.

Psykologsamtale
Enkelte af vores unge har været i et samtaleforløb hos TAGASKOLENS psykolog. Dette vil også forsætte for nogle af dem. Dette vil foregå over Facetime.

Praktikker
Studerende der er i virksomhedspraktik – eller er på vej i praktik, vil desværre have midlertidigt få udskudt deres virksomhedspraktik. Vi har kontaktet virksomhederne og lavet ny aftaler med disse.

Dette er en ny situation ingen af os har været i før – men TAGASKOLEN følger med og vil gøre vores ypperste ift. at holde alle godt opdateret. Skulle der opstå̊ særlige situationer hos en studerende, har vi et beredskab klart, der vil træde til og i videst muligt omfang bistå̊ med at håndtere eventuelle udfordringer.

Med venlig hilsen
Espen Hjøllund
Skoleleder TAGASKOLEN

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne