SAGT OM TAGASKOLEN

En tidligere studerende skriver følgende om TAGASKOLEN:

I 2012 startede jeg på en skole der hedder Tagaskolen. Det er en skole for elever, som har vanskeligheder med at tage en uddannelse. Lederen på skolen hedder Espen, det er ham der har opfundet Tagaskolen, og han har ansat de 3 bedste lærere man kan få. De hedder Maria (dansklærer), Liv (matematiklærer) og den sidste er Rasmus (dansklærer).

Jeg startede på denne skole, fordi det var den eneste mulighed jeg havde, for at komme videre og gøre mit liv bedre. I januar 2012 startede jeg i en klasse på 9 elever som er fantastisk søde og venlige. Jeg har ændret mig meget siden jeg startede på skolen. Jeg er her hele ugen, også efter skole tid. Jeg er blevet bedre til at komme om morgenen, fordi jeg har så søde lærere, som bekymrer sig for mig og vil have at jeg kommer hver dag. Det er jeg taknemlig for. Jeg prøver at gøre min hverdag til en vane, fordi jeg har problemer med at strukturere min hverdag. Jeg lærer så meget på Tagaskolen, som de andre skoler slet ikke har givet mig chancen til at bevise. Jeg kan klare det og vil have succes i livet. Lærerne er de bedste, man kan have, Jeg ville ønske, at jeg havde dem, dengang jeg gik i folkeskolen. De er så unge og alligevel erfarne. På denne skole passer vi på hinanden og er søde mod hinanden, og det giver bare en dejlig positiv energi i klassen, fordi vi alle støtter hinanden.

Jeg er færdig her til januar, og jeg håber at kunne bruge mine nye erfaringer fra min dejlige lærere, som har lært mig så meget, så jeg kan videreuddanne mig.

Kærlig Hilsen Matteus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tina er støttekontaktperson til et par af TAGASKOLENS studerende, hun skriver følgende om tilbuddet:

Mit kendskab til Tagaskolen tager sit udgangspunkt i et samarbejde omkring to unge på henholdsvis 18 og 20 år som begge er bevilliget et STUforløb.

De to unge mennesker har begge særlige udfordringer der ikke kan imødekommes i etablerede uddannelsestilbud og de er begge at betegne som sarte og skrøbelige unge.

På Tagaskolen har de unge hver deres individuelle undervisningsplan og udgangspunktet er, at denne skal bringe dem videre i uddannelsesforløb eller arbejde – idet Tageskolen jo er et uddannelsestilbud. Der er dog ingen tvivl om, at det er det relations og behandlingsarbejde som personalet på Tagaskolen dagligt udfører, der er udgangspunktet for den læring der foregår i hverdagen. Det er ligeledes min vurdering, at den kreative og ”alternative” pædagogiske tilgang til de unge som personalet på Tagaskolen har, er årssagen til, at de to føromtalte unge formår at møde op uagtet hvor svært det måtte være.

Den unge mand med de store og meget svære udfordringer har i perioder haft brug for at blive skærmet fra de andre unge og har derfor været meget ressourcekrævende, (…) det ses som en afgørende faktor for ovennævntes forholdsvis hurtige recovery, at han har været i et struktureret forløb i denne periode med personale som har kunnet håndtere ham. Den unge mand har stadig svære udfordringer, men arbejder frem mod en afgangseksamen i matematik – noget han ikke troede, der for ham var muligt. Han giver udtryk for, at de hjemlige og hyggelige rammer er vigtige for ham og at personalet forstår ham godt. Ligeledes giver han udtryk for, at han til tider kommer, selv om han tænker, at han ikke kan, fordi han ved, at han kan komme og at man så hjælper ham gennem dagen (…).

For en ung mand som ham der, som følge af sine vanskeligheder, oplever en grad af ensomhed, er de aktiviteter der finder sted ”uden for åbningstid” som studierejser i udlandet, middagsarrangementer og muligheden for kontakt ud over klokken 16 ligeledes af afgørende betydning for, at han motiveres til at møde op og arbejde frem mod den eksamen han ønsker sig.

Den unge pige er i lange perioder blevet hentet på sin adresse og blevet kørt i skole, for at sikre at hun møder op. Der arbejdes med skolefaglig læring der er tilpasset hende, og som giver hende mulighed for at indlære forhold, der ellers er meget udfordrende for hende. Også hun giver udtryk for at være meget glad for skolen – selv om det er svært at møde op.

Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg pege på, at Tagaskolen formår at integrere skolefagligt arbejde med en høj grad af behandlingsorienteret pædagogik, der er baseret på en relationel tilgang til den enkelte unge, som der er afgørende for, at de unge formår at møde op og passe deres skoletilbud under STU – og at de kan rumme og håndtere alvorlige og svære situationer og unge med udfordringer som jeg af erfaring ved, andre ville takke nej til.

Jeg betragter således Tagaskolen som et yderst kvalificeret STU tilbud, der ikke udelukkede hjælper de unge videre i deres uddannelses og arbejdsliv, men som også hjælper dem med de store og personlige udfordringer, de står overfor. De fremstår derfor som troværdige og kompetente – både i relation til de unge og til mig som deres samarbejdspartner.

Kand. pæd. psyk og kontaktperson Tina Andersen

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne