Dansk, matematik og engelsk

I alle fag undervises der ud fra forskellige niveauer afhængig af dit aktuelle niveau og din målsætning.

På basisniveau tager undervisningen sit udgangspunkt i en målsætning om, at du skal tilegne dig færdigheder så du kan begå dig selvstændigt i voksenlivet.

Der er fokus på tilegnelse af basale færdigheder og anvendelse af disse i hverdagsrelaterede sammenhænge:

  • I matematik kan det f.eks. være at overslagsregne, lægge et budget mv.
  • I danskfaget bliver der blandt andet i praksis arbejdet med læsning af opskrifter, udarbejdelse af jobansøgninger mv.
  • I engelsk kan der på basisniveau blandt andet arbejdes med basal grammatik og relevant rejseordforråd og sætninger.

På TAGASKOLEN har vi mange års erfaring med at gennemføre undervisning, som forbereder dig på prøver svarende til folkeskolens afgangsprøve, 10. kl. og gymnasieniveau. Undervisningen retter sig mod de mål der er på henholdsvis FVU, AVU og C niveau.

Vi tilbyder særlig støtte til unge med dysleksi.

Galleri

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne