Klub og fritid

Skolen holder på årsbasis åbent 600 timer udover de fastlagte 840 timer, hvor vi tilbyder nedenstående fritidsaktiviteter.

Samvær på skolen

TAGASKOLEN holder hver dag skolen åben en time før de studerendes mødetid og indtil 15.30. Her har de studerende mulighed for at mødes over brætspil, computerspil, eftermiddagshygge i køkkenet, film, tegning mv.

Klubeftermiddage 

Skolen faciliterer ugentligt en frivillig klubeftermiddag. Til klubeftermiddage mødes studerende på tværs af afdelinger. Klubeftermiddagens indhold vil typisk bestå af aktiviteter foreslået af studerende.

Fællesspisning

Hver måned afholder skolen fællesspisning om aftenen med både nuværende og tidligere studerende. Fællesspisningerne giver studerende mulighed for at mødes på tværs årgange, hvilket skaber grobund for etablering af nye venskaber og et bredere netværk. Mange tidligere studerende deltager i fællesspisningerne, da det også er en indgang til at fastholde etablerede venskaber, hvilket nogle studerende har svært ved efter fuldført STU. Der afholdes årligt 8 fællesspisninger på hver afdeling.

Støtte til andre fritidsaktiviteter

I samtale med kontaktunderviser afdækkes dine ønsker for aktiviteter i fritiden. Din kontaktunderviser støtter dig i at finde et passende tilbud, tage kontakt og evt. følge dig til aktiviteten. Vi har de seneste år blandt andet støttet studerende i at opstarte til følgende aktiviteter; Svømning, holdtræning i fitnesscenter, porcelænsmaling, parkour, crossfit, fodbold, skak og rollespil.

Foreninger og organisationer

Vi samarbejder med flere foreninger og organisationer i arbejdet med at understøtte dine muligheder for fritidsaktiviteter.

  • Pulsen: Vi har de seneste år bl.a. samarbejdet med Pulsen, som vi har besøgt i klubregi, men også på individuelt plan i forhold til enkelte unge. Vi har fulgt studerende til Pulsen og støttet dem i deltagelse i arrangementer, fester mv. på stedet. Flere unge har efterfølgende på egen hånd besøgt Pulsen.
  • Diversitas: TAGASKOLENS ledelse er medstiftere af foreningen Diversitas. Diversitas er en frivillig folkeoplysende forening, der arbejder for at tilbyde meningsfulde og lærerige fritidsfællesskaber for unge, særligt unge i udsatte og sårbare positioner.

    Diversitas tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter, blandt andet sport, madlavning, kreativitet, brætspil og kulturtilbud. I foreningen kan du dyrke dine interesser sammen med andre.

    Diversitas tror på, at fællesskabet kan være en stærk kilde til støtte, læring og udvikling. Vi tilbyder et trygt og inkluderende miljø, hvor du kan finde interessefællesskaber.

  • Andre foreninger: Vi samarbejder endvidere med flere forskellige idrætsklubber, herunder Nørrebro United, hvor studerende fra TAGASKOLEN flere gange har deltaget i fodboldturneringer. Derudover præsenterer vi også Idrætsprojektet for de unge, der ønsker, at fysisk aktivitet skal være en del af deres fritidsliv. Flere unge har deltaget i Idrætsprojektet og en enkelt ung har taget en instruktøruddannelse hos dem.

Etablering af venskaber på STU

Vi støtter dig i at lave aktiviteter med andre studerende i fritiden. Det har bl.a. ført til dannelse af flere ”klubber”, som de studerende selv har etableret.

Der har de seneste år været en ”biografklub” bestående af både nuværende og tidligere studerende, en ”mangaklub”, hvor de studerende lånte skolens lokaler og arbejdede på at skabe deres egen manga i fritiden, en ”Dungeons and Dragons” gruppe, som mødtes en gang om måneden og en gruppe af unge, som fast to gange om ugen mødtes uden for skoletid og gik i træningscenter sammen.

De unge organiserer sig til ovenstående via en lukket Facebookgruppe for nuværende og tidligere studerende.

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne