Om
Tagaskolen

Tagaskolens historie…

TAGASKOLEN startede i august 2011 i en lille lejlighed på Søllerødgade i TAGAHUS på Nørrebro. Skoleleder Espen Hjøllund havde en oplevelse af, at der manglede kvalitet i mange af de STU-tilbud, der i forvejen eksisterede, og besluttede, at der skulle laves om på dette. Han besluttede sig for at åbne en STU med høje ambitioner om udvikling både på skolens og de studerendes vegne.

TAGASKOLEN har i dag tre afdelinger i Hovedstaden, en i Nordsjælland og en på Bornholm. Hver afdeling har mulighed for at have studerende i små og større grupper tilknyttet, og er normeret 1:6.

TAGASKOLENs virke tager sit udgangspunkt i loven om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er rettet mod unge, der har behov for et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb. Uddannelsen udbydes i henhold til lov 564 af 6. juni 2007.

Målgruppen er unge i alderen 16 til 25 år. Uddannelsen er rettet mod dem, som ikke umiddelbart kan begå sig i ordinære ungdomsuddannelser. Det er en uddannelse, som tager hensyn til den enkeltes muligheder og udfordringer. Herigennem opnås personlige, faglige og sociale kompetencer hen imod selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

TAGASKOLEN underviser primært unge med indlæringsvanskeligheder, psykisk sårbare unge samt unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autisme eller ADHD-spektret. Alle studerende kan have komorbiditet.

Størstedelen af personalet på TAGASKOLEN er uddannede lærere, hvilket bl.a. gør, at skolen er fagligt funderet. Mange studerende kommer til os, fordi de gerne vil udvikle sig fagligt, det er uanset om den studerendes udgangspunkt er 3. kl. niveau eller på HF niveau.

TAGAKOLEN er et STU-tilbud, der fungerer som en arbejdsplads både for de studerende og for underviserne. Vi er alle voksne mennesker, der respekterer og har et ansvar for hinanden. Dette gennemsyrer dagligdagen, hvilket skaber en god og tryg atmosfære. Dette har været vigtigt for os, da vi mener, at mange unge har været stigmatiseret i deres grundskolegang, og dette mønster skal brydes.

Vi vil give vores unge gode muligheder i forhold til job m.m. Derfor arrangerer vi praktikker ude i det ”virkelige liv” og ikke internt. På TAGASKOLEN har vi mange praktiksamarbejdspartnere, som giver vores unge mulighed for at prøve sig af på en rigtig arbejdsplads og måske få kontakt til en fremtidig arbejds- eller læreplads.

TAGASKOLENs lokaler er små og hyggelige lokaler – dette for at skabe et læringsmiljø, som ikke minder for meget om de institutioner, som vores unge har gået på tidligere.

Vores værdigrundlag

TAGASKOLEN bygger på værdier omhandlende nærvær, tillid, anerkendelse og ansvar for sig selv og fællesskabet. Nærvær forstås som de tætte professionelle relationer der er mellem underviser og studerende. På TAGASKOLEN undervises der i små, tætte miljøer, og det er vigtigt, at alle er nærværende og til stede for hinanden

På TAGASKOLEN har vi tillid til, at alle er her, fordi det er et aktivt tilvalg og tillid til, at alle respekterer hinandens forskelligheder

På TAGASKOLEN anerkender vi hinandens forskellige udgangspunkter og kompetencer

Når man vælger at arbejde eller studere på TAGASKOLEN, er man som udgangspunkt ansvarlig for sig selv og egne handlinger.

TAGASKOLEN er en arbejdsplads for både medarbejdere og studerende, og det er derfor vigtigt, at alle tager ansvar for fællesskabet. Alle er medansvarlige for, at dagen forløber godt, at vi har det godt sammen og udvikler os.

Mission

TAGASKOLENS mission er, at alle unge gennemfører deres uddannelse og afslutter deres STU med færdigheder og kompetencer som, efter den enkelte studerendes udgangspunkt, sætter dem i stand til at føre et så selvstændigt og meningsfuldt voksenliv som muligt.

Vision

TAGASKOLEN vil være Danmarks bedste STU. Alle unge skal afslutte deres uddannelse på TAGASKOLEN med højt selvværd og en oplevelse af, at de er kompetente i voksenlivet og aktivt kan bidrage til det øvrige samfund. De unge, der afslutter deres uddannelse på TAGASKOLEN skal have et optimalt afsæt til voksenlivet. De skal kunne indgå i fritidsliv, uddannelsesliv og arbejdsliv mindst lige så godt som landets øvrige unge.

Hvis du tror, at en STU på TAGASKOLEN kunne være noget for dig, er du meget velkommen til at komme og besøge os. Vi viser gerne rundt og fortæller mere om skolen og uddannelsen.

VELKOMMEN TIL TAGASKOLEN

TAGASKOLEN startede i august 2011 i en lille lejlighed på Søllerødgade i TAGAHUS på Nørrebro. Skoleleder Espen Hjøllund havde en oplevelse af, at der manglede kvalitet i mange af de STU-tilbud, der i forvejen eksisterede, og besluttede, at der skulle laves om på dette. Han besluttede sig for at åbne en STU med høje ambitioner om udvikling både på skolens og de studerendes vegne.

TAGASKOLEN har to afdelinger i Hovedstaden, en i Nordsjælland og en på Bornholm. Hver afdeling har mulighed for at have studerende i små og større grupper tilknyttet, og er normeret 1:6. I august 2021 har TAGASKOLEN 120 studerende tilknyttet de fire hovedafdelinger.

TAGASKOLENs virke tager sit udgangspunkt i loven om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er rettet mod unge, der har behov for et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb. Uddannelsen udbydes i henhold til lov 564 af 6. juni 2007.

Målgruppen er unge i alderen 16 til 25 år. Uddannelsen er rettet mod dem, som ikke umiddelbart kan begå sig i ordinære ungdomsuddannelser.

Det er en uddannelse, som tager hensyn til den enkeltes muligheder og udfordringer. Herigennem opnås personlige, faglige og sociale kompetencer hen imod selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

TAGASKOLEN underviser primært unge med indlæringsvanskeligheder, psykisk sårbare unge samt unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autisme eller ADHD-spektret. Alle studerende kan have komorbiditet.

Størstedelen af personalet på TAGASKOLEN er uddannede lærere, hvilket bl.a. gør, at skolen er fagligt funderet. Mange studerende kommer til os, fordi de gerne vil udvikle sig fagligt, det er uanset om den studerendes udgangspunkt er 3. kl. niveau eller på HF niveau.

TAGAKOLEN er et STU-tilbud, der fungerer som en arbejdsplads både for de studerende og for underviserne. Vi er alle voksne mennesker, der respekterer og har et ansvar for hinanden. Dette gennemsyrer dagligdagen, hvilket skaber en god og tryg atmosfære. Dette har været vigtigt for os, da vi mener, at mange unge har været stigmatiseret i deres grundskolegang, og dette mønster skal brydes.

Vi vil give vores unge gode muligheder i forhold til job m.m. Derfor arrangerer vi praktikker ude i det ”virkelige liv” og ikke internt. På TAGASKOLEN har vi mange praktiksamarbejdspartnere, som giver vores unge mulighed for at prøve sig af på en rigtig arbejdsplads og måske få kontakt til en fremtidig arbejds- eller læreplads.

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne