DSR

Beskrivelse af faget

DSR hører under den almendannende del af STU, der retter sig imod den unges personlige udvikling og om forberedelse til voksenlivet.

De studerende bliver en del af en demokratisk proces med mulighed for medindflydelse på egen hverdag på Tagaskolen.

I faget kan man opnå viden og færdigheder i flg. temaer: Botræning/ADL-opgaver (herunder særligt køkkenhygiejne i fælleskøkkenet), selvforståelse, kommunikation, fællesskab, sund levevis, ID og borger.dk, brandslukning og førstehjælp.

Galleri

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne