DSR

DSR hører under den almen dannende del af STU, der retter sig imod den unges personlige udvikling og om forberedelse til voksenlivet.

Du bliver en del af en demokratisk proces med mulighed for medindflydelse på din egen hverdag på TAGASKOLEN.

DSR er de unges fælles møde, hvor I kan dele erfaringer og holdninger, der vedrører ungdoms –og voksenlivet.

I faget skabes der mulighed for at opnå viden og færdigheder i flg. temaer: kommunikation, selvforståelse og sund levevis og ligeledes mulighed for at drøfte forskellige temaer, som må interessere den unge samt områder som er væsentlig i forbindelse med et liv som voksen.

Galleri

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne