Henteordning

Hvis den studerende har udfordringer i forbindelse med transport, kan en henteordning etableres midlertidigt. Alt gøres med det formål, at den unge skal blive så selvstændig som muligt.

Henteordninger organiseres altid individuelt. Inden henteordning påbegyndes, lægges altid en plan for indsatsen inkl. udfasning, så progression sikres. Støtte til fremmøde, herunder henteordning, kan foregå på mange forskellige måder afhængig af den studerendes udfordringer.

Vi har blandt andet erfaring med:

  1. At den unge bliver hentet hjemme af personale fra TAGASKOLEN.
  2. At den unge, støttet af kontaktunderviser, benytter offentlig transport til og fra skole.
  3. Hvis det giver mening for den unge, tilbyder vi at cykle med den unge til skole.
  4. Den enkelte unge bor så tæt på vores adresser, at det giver bedre mening at gå i skole. Kontaktunderviser kan i disse tilfælde følges med den unge til fods til og fra skole.
  5. At etablere ”følgeordninger”, hvor den studerende følges med andre studerende fra TAGASKOLEN til og fra uddannelsen.

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne