Personale

På TAGASKOLEN er det vigtigt for os, at fagligheden er i top, herunder pædagogiske færdigheder og gode relationelle kompetencer. Denne dobbelte faglighed har alle vores medarbejdere.

Faglighed
På TAGASKOLEN er der 32 undervisere, hvoraf 24 er uddannede folkeskolelærere, en er tekstilformidler, en er uddannet cand.mag. i engelsk. Ydermere har vi en ansat med både pædagog og socialrådgiveruddannelse, en med cand.mag i pædagogik, uddannelsesliv- og arbejdsstudier samt en underviser med uddannelsen cand.mag i religionssociologi med minoritetsstudier. Alle har undervisningserfaring fra folkeskolen, andre STU-skoler, VUC, behandlingsskole eller gymnasiet. De underviser kun i fag, som de er uddannet i eller har indgående kendskab og undervisningskompetence til.

Hvis ikke vi har kompetencerne på TAGASKOLEN, så tilkøber vi disse. Det faste personale vil altid være til stede for at skabe tryghed for de studerende. Dette kalder vi den dobbelte faglighed

Pædagogiske færdigheder og gode relationelle kompetencer
TAGASKOLENS pædagogiske tilgang fordrer, at alle undervisere har gode relationelle kompetencer. Alle medarbejdere har indgående kendskab til målgruppen opnået gennem kurser med grundlæggende viden om og metoder til arbejdet med autisme/ADHD, psykiske lidelser, angst mm. De har videreuddannelse indenfor konflikthåndtering, selvskadende adfærd, misbrugsproblematikker mm. samt erfaring fra specialområdet.

Derudover har gruppen erfaring som mentorer, støttekontaktpersoner, STU-vejleder, AKT-vejleder mv.

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne