Socialfag

Beskrivelse af faget

Socialfaget hører under den almendannende del af STU, der retter sig imod den unges personlige udvikling og om forberedelse til voksenlivet.

I socialfaget kan man tilegne sig sociale færdigheder som kan anvendes i forskellige former for fællesskab: f.eks.: På arbejdspladsen, i undervisningen, i det offentlige rum, i et venskab, i en sportsaktivitet eller i et kæresteforhold

I socialfaget kan man erhverve sig strategier til at håndtere eventuelle søvn og stress- problematikker, og med udgangspunkt i den unges ønsker vil der undervises i forskellige temaer inden for flg. områder:

  • Selvforståelse
  • Kommunikation
  • Forventninger og Grænser

Galleri

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne