Tagaskolens
historie

TAGASKOLEN startede i august 2011 i en lille lejlighed på Søllerødgade i TAGAHUS på Nørrebro. Skoleleder Espen Hjøllund havde en oplevelse af, at der manglede kvalitet i mange af de STU-tilbud, der i forvejen eksisterede, og besluttede, at der skulle laves om på dette. Han besluttede sig for at åbne en STU med høje ambitioner om udvikling både på skolens og de studerendes vegne.

TAGASKOLEN har i dag afdelinger i Valby, på Nørrebro, på Amager, en i Nordsjælland og en på Bornholm. Der går lige nu ca. 150 studerende fordelt på afdelingerne. Hver afdeling har mulighed for at have studerende i små og større grupper tilknyttet, og er normeret 1:6.

TAGASKOLENS virke tager sit udgangspunkt i loven om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er rettet mod unge, der har behov for et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb. Uddannelsen udbydes i henhold til lov 564 af 6. juni 2007.

Målgruppen er unge i alderen 16 til 25 år. Uddannelsen er rettet mod dem, som ikke umiddelbart kan begå sig i ordinære ungdomsuddannelser. Det er en uddannelse, som tager hensyn til den enkeltes muligheder og udfordringer. Herigennem opnås personlige, faglige og sociale kompetencer hen imod selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

TAGASKOLEN underviser primært unge med indlæringsvanskeligheder, psykisk sårbare unge samt unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autisme eller ADHD-spektret. Alle studerende kan have komorbiditet.

Størstedelen af personalet på TAGASKOLEN er uddannede lærere, hvilket bl.a. gør, at skolen er fagligt funderet. Mange studerende kommer til os, fordi de gerne vil udvikle sig fagligt, det er uanset om den studerendes udgangspunkt er 3. kl. niveau eller på HF-niveau.

TAGAKOLEN er et STU-tilbud, der fungerer som en arbejdsplads både for de studerende og for underviserne. Vi er alle voksne mennesker, der respekterer og har et ansvar for hinanden. Dette gennemsyrer dagligdagen, hvilket skaber en god og tryg atmosfære. Dette har været vigtigt for os, da vi mener, at mange unge har været stigmatiseret i deres grundskolegang, og dette mønster skal brydes.

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne