Tilgang

Vi praktiserer princippet om et anerkendende og værdsættende syn ved at kunne erkende forskel på hensigt og handling og at kunne møde de studerende med en forståelsesramme af, at vi ser de studerende som netop ”dem”.

Vi anerkender, at de studerendes handlinger giver mening for dem, og at studerende forsøger at gøre det bedste i den givne situation.

Vores tilgang er altid båret af nysgerrighed – at turde fralægge sig retten til at vide bedst. Vi ser på valg af egne handlinger og støtter i at kunne tage ansvar i kaos. Vi er der, når der er brug for det.

Vi anerkender de studerende – respekterer dem for det, de er. Vi praktiserer ligeværd i praksis; vi rummer de mulige konflikter og bevidner de små forandringer i hverdagen. Vi er forpligtiget på at handle og at være der igen i morgen.

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne