VÆRDIGRUNDLAG

  • TAGASKOLEN bygger på værdier omhandlende nærvær, tillid, anerkendelse og ansvar for sig selv og fællesskabet. Nærvær forstås som de tætte professionelle relationer der er mellem underviser og studerende. På TAGASKOLEN undervises der i små, tætte miljøer, og det er vigtigt, at alle er nærværende og til stede for hinanden
  • På TAGASKOLEN har vi tillid til, at alle er her, fordi det er et aktivt tilvalg og tillid til, at alle respekterer hinandens forskelligheder
  • På TAGASKOLEN anerkender vi hinandens forskellige udgangspunkter og kompetencer
  • Når man vælger at arbejde eller studere på TAGASKOLEN, er man som udgangspunkt ansvarlig for sig selv og egne handlinger
  • TAGASKOLEN er en arbejdsplads for både medarbejdere og studerende, og det er derfor vigtigt, at alle tager ansvar for fællesskabet. Alle er medansvarlige for, at dagen forløber godt, at vi har det godt sammen og udvikler os

MISSION

TAGASKOLENS mission er, at alle unge gennemfører deres uddannelse og afslutter deres STU med færdigheder og kompetencer som, efter den enkelte studerendes udgangspunkt, sætter dem i stand til at føre et så selvstændigt og meningsfuldt voksenliv som muligt.

VISION

TAGASKOLEN vil være Danmarks bedste STU. Alle unge skal afslutte deres uddannelse på TAGASKOLEN med højt selvværd og en oplevelse af, at de er kompetente i voksenlivet og aktivt kan bidrage til det øvrige samfund. De unge, der afslutter deres uddannelse på TAGASKOLEN skal have et optimalt afsæt til voksenlivet. De skal kunne indgå i fritidsliv, uddannelsesliv og arbejdsliv mindst lige så godt som landets øvrige unge.

TAGASKOLEN
– hvis du vil videre

© Copyright · Tagaskolen · Website by Websterne